Kimen Til Vekst satt sommeren 2020 av 3.000.000kr og 800 konsulenttimer til 100 bedrifter i Hallingdal og Valdres. Her får du informasjon om hvordan du kan bli en av Kimen Til Vekst sine 100 Koronabedrifter. Programmet er nå fullt, og det er ikke anledning til å ta opp nye bedrifter. 

Målsetningen var å øke omsetningen for lønnsomme bedrifter som deltar i programmet. Dette i samsvar med gjeldende smittevernstiltak for bransjen. 

Bedrifter i programmet får adgang til inntil 8 timer konsulenthjelp uten kostnad for bedriften. Fokus i programmet er å få på plass smitteverntiltak og deretter bruke noe tid på digital markedsføring. Konsulenten kan hjelpe til med utarbeidelse av et enkelt markedsmateriell for digitale flater. Bedrifter i programmet vil få tilskudd til noe markedsføring i digitale flater. Hver bedrift kan få tilskudd på inntil 30.000kr i tillegg til verdien av gratis konsulenthjelp. 

Selskaper som søker må ha adresse i Hallingdal eller Valdres. Både aksjeselskaper, enkeltmannsforetak, ansvarlige selskaper og andre selskapsformer kan søke. Men søkerne må ha et positivt årsresultat i 2019. 

Søker logger inn i skjemaet med sin personlige BankID. Deretter henter skjemaet opplysninger fra foretaksregisteret når du legger inn selskapets organisasjonsnummer. Ha også selskapets bankkontonummer tilgjengelig. 

Søknadsskjemaet finner du som en egen meny under SØKE OM KAPITAL - Koronastøtte.

I søknaden blir du bedt om å svare på følgende:

  1. Informasjon om selskap og kontaktperson
  2. Lenke til bedriftens nettside
  3. Markeds- og salgs aktiviteter som er endret som følge av koronakrisen
  4. Hva har de endrede tiltakene kostet?
  5. Smitteverntiltak dere har gjort, og eventuelt hva dere skal gjøre videre
  6. Hva er de antatte kostnader knyttet til smittevern?
  7. Har dere funnet nye produkter eller tjenester som fungerer postkorona?  Jobber dere med å utvikle noen slike hvor dere ønsker en vurdering av disse?
  8. Det vil være med et åpent tekstfelt hvor dere kan gi en kort beskrivelse av hvordan det har gått med deres bedrift. Har dere stengt ned, hvordan har det gått å åpne igjen, hvilken omsetning har dere nå i juni i forhold til en normalsituasjon, har dere normal arbeidsstokk?
  9. Dere må legge med bedriftens kontonummer for utbetalinger. 
  10. Årsregnskap for 2019 må leveres som et vedlegg, eller dere kan legge en lenke til hvor vi finner det på nett.  

Det er en fordel å lagre teksten i et worddokument for så å lime det inn i spørreskjemaet ved å kopiere over teksten. Da slipper du å miste innholdet i søknaden om du skulle bli heftet i prosessen, eller hvis nettsiden får problemer med å sende innholdet til server. 

Hvis du blir tatt opp i programmet vil du få mer informasjon og forslag om et første møte med tildelt konsulent. Møtet vil skje på Teams eller som et telefonmøte. Der vil det også bli gitt mer informasjon om hvordan vi vil hjelpe din bedrift, og hvordan dere skal dokumentere kostnader som gir grunnlag for støtte.

Til fristen 1. juli var det mottatt ca. 80 søknader søknader. I forbindelse med at Avisa Valdres publisterte en artikkel om programmet var det en mulighet for nye bedrifter til å søke frem til og med 16. juli. Vær oppmerksom på at de som allerede er i programmet blir behandlet først. Programmet er i gang, men siden vi har noe begrenset kapasitet vil ta 4 - 6 uker før vi kan behandle søknader som sendes inn til Kimen Til Vekst i juli. Programmet har ikke lenger anledning til å ta inn nye bedrifter 

Tiltakspakken er til sammen på rundt 3.000.000kr. Den er finansiert av Sparebankstiftelsen Hallingdal, Sparebankstiftelsen Øystre Slidre og Kimen Til Vekst. Kimen Til Vekst er finansiert av Sparebank 1 Hallingdal Valdres. I Valdres er det et samarbeid med Valdres Næringshage i deler av prosjektet.