Kimen Til Vekst arbeider for tiden kun med Koronastøtteprogrammet. Eksisterende porteføljebedrifter har vi kontakt med, men vi tar ikke opp nye bedrifter i våre investeringsprogrammer inntil videre.