Kimen Til Vekst arbeider for tiden med nye programmer knyttet til kompetanseheving for bedrifter i Hallingdal og Valdres. Eksisterende porteføljebedrifter har vi kontakt med, men vi tar ikke opp nye bedrifter i våre investeringsprogrammer inntil videre.