Kimen Til Vekst kan hjelpe bedrifter som ønsker å arbeide mer profesjonelt med styrearbeid. 

Programmet er under utvikling. Vi setter sammen en løsning som er tredelt.

  1. Det tilbys økonomisk støtte til at et eller flere styremedlemmer deltar i et kursprogram av god kvalitet. Hallingdal Næringshage og Valdres Næringshage tilbyr egne kurs. Kurs med fokus på utvidet styrekompetanse gjennomføres også i samarbeid med Styreakademiet og Handelshøyskolen BI. Kimen Til Vekst kan dekke inntil 75% av disse kursavgiftene, begrenset oppad til 20.000kr pr. bedrift. 
  2. Om bedriften ønsker å gå over til elektronisk oppfølging av styrearbeidet kan Kimen Til Vekst dekke inntil 50% av kostnadene til dette i de første 24 månedene av abonnementsordningen. Ordningen gjelder Admincontrol og Styreplan. Vi har en samarbeidsavtale med Styreplan som gir rabatt. Andre elektroniske løsninger kan også dekkes hvis de er av tilstrekkelig kvalitet. Maksimal støtte til programvare og lisenser er 20.000kr over en 24 måneders periode. 
  3. Kimen Til Vekst kan i enkelte tilfeller tilby søkerne en erfaren styrementor som kan delta på inntil 6 styremøter over en periode på inntil 18 måneder. Styrementoren kan hjelpe bedriften med å få rutiner rundt en årsplan, oppfølging av poster i en årsplan og maler for å gjennomføre en del av postene i en årsplan. 

Fra midten av oktober 2021 kan du søke om å bli tatt opp i programmet. Bedrifter som ønsker å delta må gjerne ta kontakt med Øystein Walle hos Kimen Til Vekst for mer informasjon. 

Søkere må være en bedrift eller en avdeling av en bedrift i Hallingdal eller Valdres.
Bedriften må ha et positivt årsresultat siste år. 
Deler av programmet krever personlig oppfølging fra en styrementor. Det vil være en samtale for å avklare forventninger rundt dette før bedriften tas opp i programmet.