Kimen Til Vekst er en eier som ønsker at selskapet lykkes. Vi ønsker å skape arbeidsplasser og lønnsomme bedrifter i vår region. Det er forskjellige veier for å utvikle hvert enkelt selskap. Stiftelsen vil normalt delta i styret og yte kompetanse på administrative områder. 

Normalt bidrar Kimen Til Vekst bidra med opp mot 100 timer i bedriften det første året etter investering. Porteføljeselskapet betaler ikke for disse timene. Timene kan brukes til strukturering av styrearbeid, kommunikasjon og registrering av emisjon i Foretaksregisteret. Stiftelsen har også mulighet til å bruke midler på eksterne styremedlemmer med erfaring fra selskapets virksomhetsområde. Eventuelt kan bidragene være styrt mot hjelp med godkjenning av produkter eller teknisk godkjenning krevet for å få nye produkter til markedet. 

Fra år 2-5 vil Kimen Til Vekst kunne yte et bidrag på inntil 50 timer i året i ditt selskap. Stiftelsen vil normalt søke å trekke seg ut av virksomheten etter 4-5 år. Det er ikke meningen å være en aktiv eier utover denne tidshorisonten.