Kimen Til Vekst er en stiftelse opprettet av Sparebank1 Hallingdal Valdres. Kimen Til Vekst investerer og yter støtte til bedrifter i vekst og ekspansjon.

Stiftelsen kan gå inn som første eksterne investor i et selskap eller komme inn som ny investor i forbindelse med aksjeemisjon. Kimen Til Vekst investerer gjerne sammen med andre investorer, eller går inn i selskaper hvor egenkapital kan løse ut investeringstilskudd fra andre ordninger. 

Vi leter etter bedrifter som eksporterer produkter og tjenester ut av regionen. For å samarbeide med din bedrift må den passe godt med flest mulig av kriteriene nedenfor. 

Generelt

 • Investeringen må være knyttet til et aksjeselskap som er lokalisert i Hallingdal eller Valdres. Alternativt kan verdiskapingen i form av produksjon, arbeidsplasser og lignende skje i Hallingdal eller Valdres.
 • KTV investerer kun i aksjer og eierandelen skal ligge mellom 10-35%.
 • Den første investeringen er normalt mellom 0,5 og 1,5 MNOK. Stiftelsen tar høyde for å investere flere ganger i samme selskap. Stiftelsens maksimale investering i hvert selskap er 4 MNOK.
 • Stiftelsen utøver et aktivt eierskap gjennom styredeltakelse og aksjonæravtale. Søker samarbeid med ledelse og øvrige aksjonærer.
 • Kimen Til Vekst kan samarbeide med flere investorer.
 • KTV investerer i tidlig fase (ikke såkorn- og oppstartfasen) eller i vekstfasen.

Selskapets forretningsmodell

 • Selskapet har en forretningside med vekstpotensial i et attraktivt markedssegment.
 • Forretningsmodellen er skalerbar slik at selskapet kan ta en markedsposisjon også når markedet vokser.
 • Selskapets har en forretningsmodell som skaper lønnsomhet og gir fortrinn i sine markeder. Selskapet har evne til å bygge barrierer både i forhold til eksisterende og fremtidig konkurranse.

Gründere / ledere

 • Gründer tar personlig økonomisk risiko i investeringen.
 • Må ha et sterkt personlig ønske om å lykkes.
 • Setter tæring etter næring. Holder kostnader nede. Har forståelse for topplinjeutvikling og god kostnadskontroll i selskapet.
 • Har et konkurransefortrinn på kompetanse og dybdekunnskap om markedet de skal betjene.
 • Tiltrekker seg dyktige ressurser for videre vekst.
 • Før investeringen vil det gjennomføres en juridisk og økonomisk gjennomgang av selskapet.