Velkommen til vårt søknadsskjema for koronastøtte.

Finn frem bedriftens organisasjonsnummer og bankkontonummer. I tillegg må du ha din egen BankId tilgjengelig. Før du søker må du lese kriteriene, og gjøre en egenvurdering av om din bedrift kommer innenfor Kimen Til Vekst sine kriterier for å delta i programmet.

Trykk på "Gå til Søknadsskjema" når du er klar. 

Det er en undertekst med informasjon på enkelte av spørsmålene.

Etter at du sender inn skjemaet får du ikke anledning til å gå tilbake for å registrere ytterligere opplysninger. Men de kan ettersendes på e-post, og du vil få en bekreftelse på at vi har mottatt din søknad. 

Til fristen 1. juli var det mottatt ca. 80 søknader søknader. I forbindelse med at Avisa Valdres publiserer en artikkel om programmet var det i noen dager åpnet for en mulighet for nye bedrifter til å søke frem til og med 16. juli.
Vær oppmerksom på at de som allerede er i programmet blir behandlet først. Programmet er i gang, men siden vi har noe begrenset kapasitet vil ta 4 - 6 uker før vi kan behandle søknader som sendes inn til Kimen Til Vekst i juli. Søknadsskjema er nå stengt og det er ikke mulig å søke seg inn i koronaprogrammet.

Følg stegene under og fyll ut informasjonen så riktig som mulig.

Lykke til!