Kimen Til Vekst arbeider for tiden kun med Koronastøtteprogrammet. Eksisterende porteføljebedrifter har vi kontakt med, men vi tar ikke opp nye bedrifter i våre investeringsprogrammer inntil videre. 

Kimen Til Vekst kommer tilbake med informasjon om disse ordningene sent i 2020, eller i 2021.