Ønsker dere å få en vurdering av mulighetene for et samarbeid? I så fall må selskapet fremme en forretningsplan for Kimen Til Vekst.

Forretningsplanen bør inneholde disse elementene:

  1. Informasjon om selskap og søker
  2. Forretningsidé med beskrivelse av produktet, tjenesten og hvordan den skal produseres
  3. Markeds- og salgsaktiviteter
  4. Økonomi og budsjett
  5. Kapitalbehov og finansiering
  6. Organisering og administrasjon av bedriften

Planen bør dekke en periode 3 år. Forretningsplanen sendes til vår e-post adresse. Ta gjerne kontakt med Daglig Leder på telefon før du sender henvendelsen. 

Dersom stiftelsen og søkeren bestemmer seg for å gå videre mot et samarbeid vil søknaden bli presentert for styret i Kimen Til Vekst. Søker får da anledning til å presentere sin forretningsmodell. Dersom det blir en positiv investeringsbeslutning vil stiftelsen hjelpe til med materiale for å gjennomføre en emisjon og utarbeide aksjonæravtaler.