Flower
Kimen Til Vekst yter støtte til bedrifter i Hallingdal og Valdres

Kimen Til Vekst vil gjennom ulike ordninger styrke næringslivet i Hallingdal og Valdres. Dette vil gjelde for bedrifter fra Hallingdal og Valdres som er registrert i Brønnøysundregisteret og har et et positivt årsresultat siste regnskapsår.

Tiltakene varierer noe fra år til år. De er finansiert av Sparebankstiftelsen Hallingdal, Sparebankstiftelsen Øystre Slidre og Kimen Til Vekst. Hallingdal Næringshage og Valdres Næringshage samarbeider om enkelte av ordningene. 

Leaf
Digital markedskompetanse

Pandemien tvang frem digitalisering av markedsarbeidet og kundekontakten. I 2021 vil trolig smittesituasjonen komme under kontroll i Norge. Men hva gjør din bedrift for å videreføre markedsarbeidet og kundekontakten?

Kimen Til Vekst har satt opp programmer for å gi dere kunnskap om digital markedsføring og kundekontakt. Hvilke kanaler skal du velge for hvilke kundegrupper? Treffer du dine kunder best med utsending til SMS og e-postlister? Spørrekonkurranser? Gratis webinarer med produktplassering? Eller bør du legge innsatsen i annonsering på Finn, lokale aviser, Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat? Kanskje en egen app eller ny nettbutikk? 

Veien videre varierer avhengig av hvilke produkter og tjenester du leverer. Kurset skal finne svar som gjør din forretning mer lønnsom.   

Aktuelle programmer

I juni 2021 åpner to kompetanseprogrammer som hjelper bedrifter med digital markedsføring. For å kunne delta må din bedrift gå med overskudd i 2019 eller 2020 årsregnskapet. Bedriften må ha vilje og kapasitet til å delta aktivt i programmet med minst en som er ansvarlig for markedsaktiviteter. Bedriften må evne til å bruke noen midler på markedsføring og annonsering i programperioden.

I Valdres åpner vi for ca. 10 bedrifter. Kimen Til Vekst betaler ca. 25.000kr av programkostnadene som normalt vil være på 28.000kr. Programmet går over ca. 4 måneder.

I Hallingdal åpner vi for ca. 15 bedrifter i et kursprogram som gjennomføres i samarbeid med Hallingdal Næringshage. Også her vil Kimen Til Vekst dekke kostnadene for deltakelse i kursprogrammet med rundt 25.000kr.  

Ta kontakt om din bedrift er interessert i å delta i et av disse programmene.      

Programmet er under utvikling. Kimen Til Vekst ønsker å bidra til det grønne skiftet . Vi vil hjelpe bedrifter i vår region med å registrere seg som Miljøfyrtårnbedrifter, Svanemerket, Grønt Punkt medlemskap, utvikle bedriften i henhold til kravene om bærekraftig reiseliv eller gjennomføre ISO godkjennelser for miljøvennlig produksjon.

Noen få bedrifter deltar i et pilotkurs våren 2021. Hvis dette fungerer godt vil det settes opp kurs for bedrifter i vår region. Mer informasjon følger i august 2021.

Programmet er under utvikling. Mer informasjon følger i sommeren 2021.

SpareBank 1 Hallingdal Valdres er regionens største lokaleide finanskonsern. Banken har lokaler i 9 kommuner i Hallingdal og Valdres. Nærhet og kompetanse skal kjennetegne bankens forhold til markedet.

Banken har en desentralisert struktur, uten hovedkontor. Konsernet har mer enn 160 ansatte. SpareBank 1 Hallingdal Valdres er en regional selvstendig sparebank med lokal forankring.

SpareBank 1 Hallingdal Valdres har opprettet Stiftelsen Kimen Til Vekst, og har ved flere anledninger ytt gave til stiftelsen for at denne skal kunne arbeide med næringsutvikling i Hallingdal og Valdres.