Flower
Kimen Til Vekst yter støtte til bedrifter i Hallingdal og Valdres

Kimen Til Vekst vil gjennom ulike ordninger styrke næringslivet i Hallingdal og Valdres. Dette vil gjelde for bedrifter fra Hallingdal og Valdres som er registrert i Brønnøysundregisteret og har et et positivt årsresultat siste regnskapsår.

Tiltakene varierer noe fra år til år. De er finansiert av Sparebankstiftelsen Hallingdal, Sparebankstiftelsen Øystre Slidre og SpareBank 1 Hallingdal Valdres.

Vi samarbeider med Hallingdal Næringshage og Valdres Næringshage om enkelte av ordningene. 

Leaf
Støtte til kompetanseheving

Pandemien tvang frem digitalisering av markedsarbeidet og kundekontakten. Hva gjør din bedrift for å videreføre markedsarbeidet og kundekontakten i digitale kanaler? Få støtte til å følge kurs i digital markedskommunikasjon i Hallingdal eller Valdres. 

Kimen Til Vekst har satt opp programmer for å gi dere kunnskap om digital markedsføring og kundekontakt. Hvilke kanaler skal du velge for hvilke kundegrupper? Treffer du dine kunder best med utsending til SMS og e-postlister? Spørrekonkurranser? Gratis webinarer med produktplassering? Eller bør du legge innsatsen i annonsering på Finn, lokale aviser, Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat? Kanskje en egen app eller ny nettbutikk? 

Veien videre varierer avhengig av hvilke produkter og tjenester du leverer. Kurset skal finne svar som gjør din forretning mer lønnsom.   

Aktuelle programmer

I juni 2021 åpnet to kompetanseprogrammer som hjelper bedrifter med digital markedsføring. For å kunne delta må din bedrift gå med overskudd i 2019 eller 2020 årsregnskapet. Bedriften må ha vilje og kapasitet til å delta aktivt i programmet med minst en som er ansvarlig for markedsaktiviteter. Bedriften må evne til å bruke noen midler på markedsføring og annonsering i programperioden.

I Valdres åpner vi for ca. 10 bedrifter. Kimen Til Vekst betaler ca. 25.000kr av programkostnadene som normalt vil være på 28.000kr. Programmet går over ca. 4 måneder.

I Hallingdal åpner vi for ca. 15 bedrifter i et kursprogram som gjennomføres i samarbeid med Hallingdal Næringshage. Også her vil Kimen Til Vekst dekke kostnadene for deltakelse i kursprogrammet med rundt 25.000kr. Les mer her. 

Ta kontakt om din bedrift er interessert i å delta i et av disse programmene.      

Kimen Til Vekst ønsker å bidra til det grønne skiftet . Vi vil hjelpe bedrifter i vår region med å registrere seg som Miljøfyrtårnbedrifter, Svanemerket, Grønt Punkt medlemskap, utvikle bedriften i henhold til kravene om bærekraftig reiseliv eller gjennomføre ISO godkjennelser for miljøvennlig produksjon.

Det er mulig å få betydelig økonomisk støtte til bedrifter som ønsker å sertifisere seg som Miljøfyrtårnbedrift. Se menyvalget Miljøfyrtårn under "Lære mer" for detaljer om programmet. 

Programmet er under utvikling. Vi setter sammen en løsning som er tredelt.

  1. Det tilbys økonomisk støtte til at et eller flere styremedlemmer deltar i et kursprogram av god kvalitet.
  2. Om bedriften ønsker å gå over til elektronisk oppfølging av styrearbeidet kan Kimen Til Vekst dekke inntil 50% av kostnadene til dette i de første 24 månedene av abonnementsordningen. 
  3. Kimen Til Vekst kan i enkelte tilfeller tilby søkerne en erfaren styrementor som kan delta på inntil 5 styremøter over en periode på inntil 18 måneder. Styrementoren kan hjelpe bedriften med å få rutiner rundt en årsplan, oppfølging av poster i en årsplan og maler for å gjennomføre en del av postene i en årsplan. 

Fra midten av oktober 2021 kan du søke om å bli tatt opp i programmet. Bedrifter som ønsker å delta kan ta kontakt med Øystein Walle hos Kimen Til Vekst for mer informasjon. 

I samarbeid med Hallingdal Næringshage og Valdres Næringshage arrangeres det kurs i utvikling av innovasjon i et innovasjonsprogram. Høsten 2022 er disse kursene fulltegnet. Det vil imidlertid bli satt opp kurs i Hallingdal våren 2023. Ta kontakt med Kimen Til Vekst eller Næringshagen i Hallingdal eller Valdres om du ønsker å delta. 

SpareBank 1 Hallingdal Valdres er regionens største lokaleide finanskonsern. Banken har lokaler i åtte kommuner i Hallingdal og Valdres. Nærhet og kompetanse skal kjennetegne bankens forhold til markedet.

Banken har en desentralisert struktur, uten hovedkontor. Konsernet har mer enn 160 ansatte. SpareBank 1 Hallingdal Valdres er en regional selvstendig sparebank med lokal forankring.

SpareBank 1 Hallingdal Valdres har opprettet Stiftelsen Kimen Til Vekst, og har ved flere anledninger ytt gave til stiftelsen for at denne skal kunne arbeide med næringsutvikling i Hallingdal og Valdres.