Flower
Kimen Til Vekst yter støtte til bedrifter i Hallingdal og Valdres

Kimen Til Vekst vil gjennom ulike ordninger støtte næringslivet i Hallingdal og Valdres. Dette vil gjelde for bedrifter fra Hallingdal og Valdres som er registrert i Brønnøysundregisteret og har et et positivt årsresultat siste regnskapsår.

Tiltakene varierer noe fra år til år. De er finansiert av Sparebankstiftelsen Hallingdal, Sparebankstiftelsen Øystre Slidre og Kimen Til Vekst. Hallingdal Næringshage og Valdres Næringshage samarbeider om enkelte av ordningene. 

Aktuelle programmer

Programmet er under utvikling. Mer informasjon følger i mai/juni 2021.

Programmet er under utvikling. Mer informasjon følger i mai/juni 2021.

Programmet er under utvikling. Mer informasjon følger i mai/juni 2021.

SpareBank 1 Hallingdal Valdres er regionens største lokaleide finanskonsern. Banken har lokaler i 9 kommuner i Hallingdal og Valdres. Nærhet og kompetanse skal kjennetegne bankens forhold til markedet.

Banken har en desentralisert struktur, uten hovedkontor. Konsernet har mer enn 150 ansatte. SpareBank 1 Hallingdal Valdres er en regional selvstendig sparebank med lokal forankring.

SpareBank 1 Hallingdal Valdres har opprettet Stiftelsen Kimen Til Vekst, og har ved flere anledninger ytt gave til stiftelsen for at denne skal kunne arbeide med næringsutvikling i Hallingdal og Valdres.