Flower
Hvordan søke om kapital?

Kimen Til Vekst investerer og yter støtte til bedrifter i vekst og ekspansjon. Vi leter etter bedrifter som eksporterer produkter og tjenester ut av regionen. Bedriften må gjerne ha fokus på nye produkter som ikke leveres i vår region. Det er en fordel at den er alene om sin tjeneste eller hovedprodukt i Hallingdal og Valdres. 

Les mer om investeringskriteriene

Leaf
Våre investeringer

Kimen Til Vekst har investeringer i seks bedrifter. Bedriftene er veldig ulike. Investeringene i disse selskapene er gjennomført mellom 2012 og 2019. Se gjerne nærmere på selskapene!

Mer om våre prosjekter

Faser i investeringsløpet

Såkorn er kapital som tilføres i en tidlig fase, før det er etablert omsetning av betydning. Vanligvis er det både betydelig teknologisk- og markedsmessig risiko i prosjektet. Kimen investerer ikke i denne fasen.

Typisk for fasen er at bedriften er etablert, og jobber med produktutvikling og testing av prototype o.l.

Bedriften lanserer et konkret produkt eller en tjeneste, og jobber med å få markedsakseptanse.

Kimen kan være aktuell som investor i siste del av denne fasen.

I denne fasen har bedriften produkter og tjenester som selges i markedet, og bedriften fokuserer på vekst og en lønnsom forretningsmodell.

Kimen er aktuell investor i denne fasen.

I denne fasen utvikler bedriften flere produkter / tjenester, og / eller etablerer seg i nye markeder. Kimen er aktuell investor i denne fasen.

Bedriften er godt etablert og drives videre med overskudd.

Kimen investerer ikke i denne fasen.

SpareBank 1 Hallingdal Valdres er regionens største lokaleide finanskonsern. Banken har lokaler i 9 kommuner i Hallingdal og Valdres. Nærhet og kompetanse skal kjennetegne bankens forhold til markedet.

Banken har en desentralisert struktur, uten hovedkontor. Konsernet har mer enn 150 ansatte. SpareBank 1 Hallingdal Valdres er en regional selvstendig sparebank med lokal forankring.

SpareBank 1 Hallingdal Valdres har opprettet Stiftelsen Kimen Til Vekst, og har ved flere anledninger ytt gave til stiftelsen for at denne skal kunne arbeide med næringsutvikling i Hallingdal og Valdres.