Flower
Kimen Til Vekst yter støtte til bedrifter i Hallingdal og Valdres

Kimen Til Vekst vil gjennom ulike ordninger støtte næringslivet i Hallingdal og Valdres. Dette vil gjelde for bedrifter fra Hallingdal og Valdres som er registrert i Brønnøysundregisteret og har et et positivt årsresultat siste regnskapsår.

Tiltakene varierer noe fra år til år. De er finansiert av Sparebankstiftelsen Hallingdal, Sparebankstiftelsen Øystre Slidre og Kimen Til Vekst. Hallingdal Næringshage og Valdres Næringshage samarbeider om enkelte av ordningene. 

Leaf
Koronaprogrammet er avsluttet

Koronaprogrammet sommeren 2020 er avsluttet. Ordningen var for selskaper i Hallingdal og Valdres. Aksjeselskaper, enkeltmannsforetak, ansvarlige selskaper og andre selskapsformer kunne søke. Søkerne måtte ha et positivt årsresultat i 2019. 

Søknadsskjemaet er ikke lenger åpent.

Faser i investeringsløpet

Såkorn er kapital som tilføres i en tidlig fase, før det er etablert omsetning av betydning. Vanligvis er det både betydelig teknologisk- og markedsmessig risiko i prosjektet. Kimen investerer ikke i denne fasen.

Typisk for fasen er at bedriften er etablert, og jobber med produktutvikling og testing av prototype o.l.

Bedriften lanserer et konkret produkt eller en tjeneste, og jobber med å få markedsakseptanse.

Kimen kan være aktuell som bidragsyter i siste del av denne fasen.

I denne fasen har bedriften produkter og tjenester som selges i markedet, og bedriften fokuserer på vekst og en lønnsom forretningsmodell.

Kimen kan bidra i denne fasen.

I denne fasen utvikler bedriften flere produkter / tjenester, og / eller etablerer seg i nye markeder. Kimen kan bidra i denne fasen.

Bedriften er godt etablert og drives videre med overskudd.

SpareBank 1 Hallingdal Valdres er regionens største lokaleide finanskonsern. Banken har lokaler i 9 kommuner i Hallingdal og Valdres. Nærhet og kompetanse skal kjennetegne bankens forhold til markedet.

Banken har en desentralisert struktur, uten hovedkontor. Konsernet har mer enn 150 ansatte. SpareBank 1 Hallingdal Valdres er en regional selvstendig sparebank med lokal forankring.

SpareBank 1 Hallingdal Valdres har opprettet Stiftelsen Kimen Til Vekst, og har ved flere anledninger ytt gave til stiftelsen for at denne skal kunne arbeide med næringsutvikling i Hallingdal og Valdres.