Flower
100 bedrifter ønskes velkommen til Koronaprogram

Kimen Til Vekst presenterer en tiltakspakke med konsulenthjelp og økonomisk støtte til smittevernstiltak og markedsføring av virksomheter som trenger hjelp etter koronakrisen. Programmet vil være åpent for inntil 100 bedrifter i de 12 kommunene i Hallingdal og Valdres.

Hver bedrift kan få dekket kostnader til markedsføring og smitteverntiltak med inntil 30.000kr. Bedriften får samtidig adgang til inntil 8 timer med rådgivning.

Bedrifter fra Hallingdal og Valdres som er registrert i Brønnøysundregisteret kan søke hvis de gikk med et positivt årsresultat i 2019.

Tiltakspakken er tilsammen på rundt 3.000.000kr. Den er finansiert av Sparebankstiftelsen Hallingdal, Sparebankstiftelsen Øystre Slidre og Kimen Til Vekst. Kimen Til Vekst er finansiert av Sparebank 1 Hallingdal Valdres. I Valdres er det et samarbeid med Valdres Næringshage i deler av prosjektet. 

Leaf
Søknadsfrist var 1. juli 2020

Selskaper i ordningen må ha adresse i Hallingdal eller Valdres. Aksjeselskaper, enkeltmannsforetak, ansvarlige selskaper og andre selskapsformer kan søke. Men søkerne må ha et positivt årsresultat i 2019. 

Søknadsskjemaet er ikke lenger åpent.

Faser i investeringsløpet

Såkorn er kapital som tilføres i en tidlig fase, før det er etablert omsetning av betydning. Vanligvis er det både betydelig teknologisk- og markedsmessig risiko i prosjektet. Kimen investerer ikke i denne fasen.

Typisk for fasen er at bedriften er etablert, og jobber med produktutvikling og testing av prototype o.l.

Bedriften lanserer et konkret produkt eller en tjeneste, og jobber med å få markedsakseptanse.

Kimen kan være aktuell som investor i siste del av denne fasen.

I denne fasen har bedriften produkter og tjenester som selges i markedet, og bedriften fokuserer på vekst og en lønnsom forretningsmodell.

Kimen er aktuell investor i denne fasen.

I denne fasen utvikler bedriften flere produkter / tjenester, og / eller etablerer seg i nye markeder. Kimen er aktuell investor i denne fasen.

Bedriften er godt etablert og drives videre med overskudd.

Kimen investerer ikke i denne fasen.

SpareBank 1 Hallingdal Valdres er regionens største lokaleide finanskonsern. Banken har lokaler i 9 kommuner i Hallingdal og Valdres. Nærhet og kompetanse skal kjennetegne bankens forhold til markedet.

Banken har en desentralisert struktur, uten hovedkontor. Konsernet har mer enn 150 ansatte. SpareBank 1 Hallingdal Valdres er en regional selvstendig sparebank med lokal forankring.

SpareBank 1 Hallingdal Valdres har opprettet Stiftelsen Kimen Til Vekst, og har ved flere anledninger ytt gave til stiftelsen for at denne skal kunne arbeide med næringsutvikling i Hallingdal og Valdres.