Stiftelsen Kimen Til Vekst har som formål er å bidra til økt verdiskaping i Hallingdal og Valdres gjennom nærings- og utviklingstiltak. Stiftelsen er opprettet av Sparebank 1 Hallingdal Valdres med midler fra bankens gavefond til allmennyttige formål.  

Formålet skal realiseres ved at stiftelsen yter økonomisk tilskudd til programmer for kompetanseheving i bedrifter i Hallingdal.  

Styrets medlemmer

Inge Løkensgard Bjørnsvik
Inge Løkensgard Bjørnsvik arbeider som Faglig Leder i SpareBank 1 Regnskapshuset. Inge er født i 1968 og arbeider til daglig ved SpareBank 1 Regnskapshuset sine lokaler på Ål. 

Erland Espelien
Erland Espelien arbeider i SpareBank 1 Hallingdal Valdres som Leder Personmarked Valdres. Han er født i 1986 og er til daglig å finne ved bankens kontor i Fagernes.

Styreleder Knut Oscar Fleten

Knut Oscar Fleten, er siviløkonom fra NHH og har master fra BI i management (MOM). Fleten har arbeidet 23 år i bank med hovedvekt på næringsliv og ledelse. Fleten arbeidet to år i Aker Engineering (offshore) med økonomisk styring av store prosjekter. Fleten har hatt og har en rekke styreverv. De mest sentrale i dag er styreleder i SpareBank 1 Gruppen as (blant de 50 største bedriftene i Norge målt etter omsetning), styremedlem for Samarbeidende Sparebanker as og styremedlem i flere av selskapen i SpareBank 1 alliansen.

Fleten er i dag adm. Banksjef i SpareBank 1 Hallingdal Valdres. En selvstendig bank i Hallingdal og Valdres med 170 ansatte og en forvaltningskapital på ca NOK 11 milliarder. Banken er en del av SpareBank 1 alliansen.

Daglig Leder Øystein Walle

Fra 2016 har Øystein Walle vært Daglig Leder for Kimen Til Vekst.

Han er utdannet Siviløkonom og har i tillegg en Mastergrad fra BI. Han har selv vært gründer og Daglig Leder i Vekterselskapet As fra 1990 til 2000. Han har arbeidet i Sparebank 1 Hallingdal Valdres i 17 år, blant annet som forretningsutvikler, banksjef for Gol og regionbanksjef med ansvar for bankens privatkunder, bedriftskunder og kundesenter. Walle er Daglig Leder i Sparebankstiftelsen Hallingdal og Sparebankstiftelsen Øystre Slidre

Øystein Walle har vært styremedlem i flere av Kimen Til Vekst sine porteføljebedrifter. Han er også Daglig Leder i sitt eget selskap Nuten Eiendom AS.