Stiftelsen Kimen Til Vekst har som formål å bidra til økt verdiskaping i Hallingdal og Valdres gjennom nærings- og utviklingstiltak. Stiftelsen er opprettet av SpareBank 1 Hallingdal Valdres med midler fra bankens gavefond til allmennyttige formål.  

Formålet skal realiseres ved at stiftelsen yter økonomisk tilskudd til programmer for kompetanseheving i bedrifter i Hallingdal.  

Styrets medlemmer

Inge Løkensgard Bjørnsvik
Inge Løkensgard Bjørnsvik arbeider som Faglig Leder i SpareBank 1 Regnskapshuset. Inge er født i 1968 og arbeider til daglig ved SpareBank 1 Regnskapshuset sine lokaler på Ål. 

Erland Espelien
Erland Espelien arbeider i SpareBank 1 Hallingdal Valdres som Leder Personmarked Valdres. Han er født i 1986 og er til daglig å finne ved bankens kontor i Fagernes.

 

Kimen Til Vekst Miljøpolicy
Kimen Til Vekst sin miljøpolicy er en del av stiftelsens overordnede strategiske styringsdokumenter. Strategien er utarbeidet av administrasjonen i samarbeid med konsulenter knyttet til program for Miljøfyrtårnsertifisering.

Stiftelsen gir støtte til bedrifter som gjennomfører Miljøfyrtårnsertifisering, eller gjennomfører arrangementer i henhold til gjeldende miljøkrav. Det er naturlig at vi også gjennomfører vår drift på en bærekraftig måte med mins mulig utslipp. Vi ønsker å merke vår arbeidsplass med Miljøfyrtårn.

Det er ønskelig at vi samarbeider med våre leverandører og gavemottakere for at de også skal arbeide for et lavt energiforbruk, lave CO2 utslipp og ha en bærekraftig drift.

Vår miljøpolicy er åpne for alle aktører på våre nettsider. Arbeidsdokumentet brukes av egne ansatte, tillitsvalgte og andre som har kontakt med stiftelsen.

Miljømål

 1. Kimen Til Vekst har bestemt at driften av kontoret i Hemsedal skal foregå i henhold til merkeordningen Miljøfyrtårn.
 2. Stiftelsen skal drives med minst mulig utslipp og lavt energiforbruk.
 3. Stiftelsen søker en driftsform som er CO2 nøytral fra 2023.
 4. Energiforbruk skal skje fra fornybare kilder.
 5. Avfallshåndtering skal som et minimum følge gjeldende lovkrav til forsvarlig håndtering. Ledelsen i selskapet skal søke å velge løsninger som reduserer miljøbelastningen ytterligere selv om dette medfører høyere kostnader til avfallshåndteringen.
 6. Stiftelsen skal ha et fungerende rapporteringssystem for å beskrive nå situasjonen av driften.
 7. Behandling av rapportene skal gjøres av stiftelsens styre. Dette skal inn i styrets årsplan.
 8. Stiftelsen vil fremover samle inn mer informasjon om bærekrafts profilen til selskaper, prosjekter og arrangementer som mottar gave fra stiftelsen.
 9. Stiftelsen vil stille miljøkrav for bedrifter som deltar i våre næringsprogrammer. Deltakelse vil godkjennes ved en vurdering av hvordan bedriften vektlegger:
 • Miljøfyrtårn
 • Energibesparende tiltak
 • Svanemerking av produkter
 • ISO godkjenninger i henhold til miljøkrav
 • Har bedriften innført rapporteringsrutiner for miljø

Gjeldende versjon er behandlet av styret i Kimen Til Vekst i desember 2022.

Styreleder Knut Oscar Fleten

Knut Oscar Fleten, er siviløkonom fra NHH og har master fra BI i management (MOM). Fleten har arbeidet 23 år i bank med hovedvekt på næringsliv og ledelse. Fleten arbeidet to år i Aker Engineering (offshore) med økonomisk styring av store prosjekter. Fleten har hatt og har en rekke styreverv. De mest sentrale i dag er styreleder i SpareBank 1 Gruppen as (blant de 50 største bedriftene i Norge målt etter omsetning), styremedlem for Samarbeidende Sparebanker as og styremedlem i flere av selskapen i SpareBank 1 alliansen.

Fleten er i dag adm. Banksjef i SpareBank 1 Hallingdal Valdres. En selvstendig bank i Hallingdal og Valdres med 170 ansatte og en forvaltningskapital på ca NOK 11 milliarder. Banken er en del av SpareBank 1 alliansen.

Daglig Leder Einar Øyo

Fra sommeren 2023 tar Einar Øyo over som Daglig Leder for Kimen Til Vekst. Han har arbeidet i Sparebank 1 Hallingdal Valdres i med ansvar for bankens bedriftskunder.