Stiftelsen Kimen Til Vekst har som formål er å bidra til økt verdiskaping i Hallingdal og Valdres gjennom nærings- og utviklingstiltak. Stiftelsen er opprettet av Sparebank 1 Hallingdal Valdres med midler fra bankens gavefond til allmennyttige formål.  

Formålet skal realiseres ved at stiftelsen gir økonomisk tilskudd, lån eller foretar investeringer i næringsvirksomhet eller næringsfremmende aktiviteter i Hallingdal og Valdres i samsvar med de formål som begrunner sparebankers mulighet til å gi gaver til allmennyttige formål etter Finansforetakslovens § 10-7.

Stiftelsen skal også kunne investere midler i tiltak som gir økonomisk avkastning på de midler stiftelsen har investert og forvalter. Slik avkastning skal stå i samsvar med stiftelsens formål.

Stiftelsen skal ikke anvende sine midler på noen måte som medfører at stiftelsen blir å betrakte som en næringsdrivende stiftelse etter stiftelsesloven § 4.  

Styrets medlemmer

Bjørg Brestad
Bjørg Brestad bor på Fagernes og har lang arbeidserfaring fra Energibransjen. Siden 2003 har hun jobbet som adm. direktør i ValdresEnergi med særlig fokus på konsernets prosesser innen effektivisering, utvikling og vekst. Fagområdene til ValdresEnergi er Energi- og Fibernett, Montasje og Entreprenør, Produksjon, og Kraftomsetning. Brestad har hatt flere styreverv i Valdres og i Energibransjen. Nevnes styreleder i Valdres Næringsforum, styreleder i Valdres Kommunale Renovasjon og styremedlem i Distriktsenergi. I 2017 var hun sentral i etableringen av Kraftriket AS sammen med Ringerikskraft, og ved siden av styrerollen i Kraftriket er hun daglig leder. Kraftriket er etablert for vekst og vil i løpet av 2020 passere 100 000 strømkunder, hovedsakelig gjennom strukturell vekst.

Laila Rognaldsen
Laila Rognaldsen, kommer fra Hol og er utdannet ved Handelshøyskolen BI med spesialisering i bedriftsutvikling. Rognaldsen har arbeidserfaring fra ulike bransjer som reiseliv, energi og industri. Hun har arbeidet som økonomisjef/ Business manager ved NorMec AS. Rognaldsen er styremedlem i Langedrag Naturpark AS. Hun har tidligere sittet i flere styrer, blant annet som bedriftenes representant i styret for Kleivi Næringspark. Rognaldsen arbeider som kommunaldirektør i Færder kommune.

Knut Oscar Fleten
Knut Oscar Fleten, er siviløkonom fra NHH og har master fra BI i management (MOM). Fleten har arbeidet 23 år i bank med hovedvekt på næringsliv og ledelse. Fleten arbeidet to år i Aker Engineering (offshore) med økonomisk styring av store prosjekter. Fleten har hatt og har en rekke styreverv. De mest sentrale i dag er styreleder i SpareBank 1 Gruppen as (blant de 50 største bedriftene i Norge målt etter omsetning), styremedlem for Samarbeidende Sparebanker as og styremedlem i flere av selskapen i SpareBank 1 alliansen.

Fleten er i dag adm. Banksjef i SpareBank 1 Hallingdal Valdres. En selvstendig bank i Hallingdal og Valdres med 170 ansatte og en forvaltningskapital på ca NOK 11 milliarder. Banken er en del av SpareBank 1 alliansen.

Styreleder Terje Thon

Terje Thon, er Sivilingeniør fra NTH 1970 og har gjennomført Program for Management Development (PMD) ved Harvard Busines-School 1985. Thon har 40 års arbeidserfaring fra store norske virksomheter, sist som visekonsernsjef i Telenor. Fra 2000 har Thon drevet egen virksomhet innen rådgivning og styrearbeid. Han har erfaring fra styrearbeid i en lang rekke norske og internasjonale selskaper innenfor områder som Telekommunikasjon, IT, Media, Helsevesen og kollektivtransport.

Thon er utflyttet halling med fortsatt sterk tilknytning til dalen, bl. a. gjennom hytte og gårdsbruk i Ål.

Daglig Leder Øystein Walle

Fra 2015 har Øystein Walle vært Daglig Leder for Kimen Til Vekst.

Han er utdannet Siviløkonom og har i tillegg en Mastergrad fra BI. Han har selv vært gründer og Daglig Leder i Vekterselskapet As fra 1990 til 2000. Han har arbeidet i Sparebank 1 Hallingdal Valdres i 17 år, blant annet som forretningsutvikler, banksjef for Gol og regionbanksjef med ansvar for bankens privatkunder, bedriftskunder og kundesenter. Fra 2018 er Walle også Daglig Leder i Sparebankstiftelsen Hallingdal.

Øystein Walle er styremedlem i flere av Kimen Til Vekst sine porteføljebedrifter. Han er også Daglig Leder i sitt eget selskap Nuten Eiendom AS.