Kimen Til Vekst søker bedrifter som ønsker å lære mer om digital markedsføring. Det starter nye kursprogrammer høsten 2021. Kimen Til Vekst dekker store deler av kostnadene for deltakende bedrifter fra Hallingdal og Valdres. 

Selskaper som søker må ha adresse i Hallingdal eller Valdres. Både aksjeselskaper, enkeltmannsforetak, ansvarlige selskaper og andre selskapsformer kan søke. Men søkerne må ha et positivt årsresultat i 2020. 

Hvis du blir tatt opp i programmet vil du få mer informasjon og tid for et første møte med tildelt konsulent. Møtet vil skje på Teams eller som et telefonmøte. Der vil det også bli gitt mer informasjon om hvordan vi vil hjelpe din bedrift, og hvordan dere skal dokumentere kostnader som gir grunnlag for støtte.

Tiltakspakken er til sammen på rundt 1.000.000kr. Den er finansiert av Sparebankstiftelsen Hallingdal, Sparebankstiftelsen Øystre Slidre og Kimen Til Vekst. Kimen Til Vekst er finansiert av Sparebank 1 Hallingdal Valdres. I Valdres er det et samarbeid med Valdres Næringshage i deler av prosjektet.