Kimen Til Vekst søker bedrifter som ønsker å lære mer om digital markedsføring. Det starter nye kursprogrammer våren 2023. Kimen Til Vekst dekker store deler av kostnadene for deltakende bedrifter fra Hallingdal og Valdres. 

Selskaper som søker må ha adresse i Hallingdal eller Valdres. Både aksjeselskaper, enkeltmannsforetak, ansvarlige selskaper og andre selskapsformer kan søke. Men søkerne må ha et positivt årsresultat siste år. 

Tiltakspakken er til sammen på rundt 800.000kr. Den er finansiert av Sparebankstiftelsen Hallingdal, Sparebankstiftelsen Øystre Slidre og Kimen Til Vekst. Kimen Til Vekst er finansiert av Sparebank 1 Hallingdal Valdres. I Hallingdal er det et samarbeid med Hallingdal Næringshage i deler av prosjektet. Les mer her. 

Valdres – Smart salg i nye tider

Bedrifter i Valdres kan nå få et kurs med dyktige forelesere fra Nyli AS. Det er mulig å starte dette programmet på ulike datoer, og vi vet at noen av dere allerede har vært med på dette programmet. Det er fortsatt fire ledige plasser i programmet. Om du ønsker å delta må du melde deg på så snart som mulig. Se mer om programmet på denne lenken:
https://nylias.no/kurs/

Kurset har verdi på 28.000kr som blir dekket av Kimen Til Vekst etter søknad. 

Hallingdal – Den digitale salgsprosessen

Bedrifter i Hallingdal kan nå få et kurs med dyktige forelesere fra Luft Design og M51. Programmet gjennomføres vinteren 2023. Det vurderes å sette opp et nytt program medio 2023. Se mer om programmet på Hallingdal Næringshage sine sider:
https://nhage.no/aktivitet/den-digitale-salgsprosessen-workshop-1/

Les mer og meld deg på hvis det ser interessant ut. Informasjon i denne lenken:

https://nhage.no/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=Wzg4LCIzZWVlMWFiYTk2YjUiLDAsMCwwLDFd

Kurset har verdi på ca. 25.000kr som i sin helhet blir dekket av Kimen Til Vekst etter søknad. Bedrifter må være lokalisert i Hallingdal og ha et regnskapsmessig overskudd siste år for å bli tatt opp i programmet. 

Ta kontakt eller fyll ut søknadsskjema