Velkommen til søknadsskjema for å søke støtte til kompetanseheving for din bedrift.

Finn frem bedriftens organisasjonsnummer og bankkontonummer. I tillegg må du ha din egen BankID tilgjengelig. Før du søker må du lese kriteriene, og gjøre en egenvurdering av om din bedrift kommer innenfor Kimen Til Vekst sine kriterier for å delta i et av programmene.

Trykk på "Gå til Søknadsskjema" når du er klar. 

Det er en undertekst med informasjon på enkelte av spørsmålene.

Etter at du sender inn skjemaet får du ikke anledning til å gå tilbake for å registrere ytterligere opplysninger. Men de kan ettersendes på e-post, og du vil få en bekreftelse på at vi har mottatt din søknad. 

Programmene har løpende opptak. Du må forvente ca. 14 dager behandlingstid for søknaden. Søknadsskjemaet gir ikke mulighet til å logge seg inn flere ganger. Du må derfor legge inn alle opplysninger og sende inn skjemaet i en økt. Det kan være lurt å ha tekst du ønsker å legge md i et eget dokument utenfor nettleseren for å sikre at du ikke mister data når du legger de inn i tekstfeltene. 

Etter at søknaden er utfylt og sendt inn vil du motta en bekreftelse på e-post. Den kan du også svare på om du har spørsmål eller ønsker å ettersende informasjon eller vedlegg.  

Følg stegene under og fyll ut informasjonen så riktig som mulig. 

Lykke til!