Kimen Til Vekst har gleden av å støtte Hallingdal Næringshage med midler til gjennomføring av lederutviklingsprogrammet AFF Driv i Hallingdal.

AFF Driv i Hallingdal, er et lederutviklingsprogram for deg som vil jobbe aktivt med å utvikle leder­skapet i arbeids­hverdagen. Og få et felleskap med andre ledere i samme situasjon.

Dette lederutviklingsprogrammet er et samarbeid mellom Hallingdal Næringshage, Kimen til Vekst og Stiftelsen Administrativt Forskningsfond ved Norges Handelshøyskole (AFF).
I en verden som går raskere og raskere og som blir mer og mer kompleks og uforutsigbar er det ikke alltid lett å finne tid til å utvikle seg.

Få mer info og påmelding på hos Hallingdal Næringshage.