Kimen Til Vekst kan hjelpe bedrifter som ønsker å spare energi. 

Er energiforbruket ditt for høyt ?

Små tiltak kan gi stor besparelse!

 

Valdres næringshage i samarbeid med Kimen til vekst, inviterer til program «enøk-løft i bedrift». Programmet gjelder for bedrifter i Hallingdal og Valdres. 

 

Les mer om programmet på Valdres Næringshage sine sider.