Det grønne skiftet gjør at flere bedrifter ønsker å sertifisere seg i Miljøfyrtårnprogrammet. 

Det er nå mulig å delta på kurs som gir sertifisering hos lokale tilbydere i Hallingdal og Valdres. Kimen Til Vekst kan dekke deler av kostnadene for bedrifter som gjennomfører sertifisering til Miljøfyrtårnbedrift. Foreløpig er det åpnet for et slikt kurs i Hallingdal, men vi arbeider videre med en støtteordning også for Valdres. 

Hallingdal Næringshage tilbyr kurs med oppstart 13. oktober 2021. Det er mulig datoen blir endret, sjekk siden til Hallingdal Næringshage for oppdatering. Programmet kan du lese mer om på siden til Hallingdal Næringshage om Miljøfyrtårnsertifisering. Der kan du også se en innledende forelesning om Mijløfyrtårnkurset.

Kimen Til Vekst kan gi økonomisk støtte til din bedrift og bidra med dekning av kostnader til konsulent om du behøver det for å gjennomføre programmet. Selve programkostnaden og avgift til Stiftelsen Miljøfyrtårn kan etter søknad dekkes med 12.500kr for bedrifter med 0-9 årsverk og 15.000kr for bedrifter mer enn 10 ansatte.
I tillegg kan bedriften få dekket kostnader for ti timer med konsulent med inntil 11.000kr.

Søkere må være en bedrift eller en avdeling av en bedrift i Hallingdal. Bedriften må ha et positivt årsresultat siste år. 

Gå videre til søknadsskjema for støtte til Miljøfyrtårn.