Kimen Til Vekst har gleden av å støtte Valdres Næringshage og Hallingdal Næringshage med midler til gjennomføring av Innovasjonsløft Valdres og Innovasjonsprogram Hallingdal. 

Innovasjonsprogram Hallingdal er et prosjektutviklingsprogram som består av fysiske og digitale samlinger. Deltakere arbeider med et konkret innovasjonsprosjekt knyttet til egen virksomhet.

Kimen Til Vekst støtter næringshagene slik at deltakelse i programmet blir rimeligere. 

Følg denne lenken for mer informasjon og påmelding hos Hallingdal Næringshage.