Kimen Til Vekst har gleden av å støtte Valdres Næringshage og Hallingdal Næringshage med midler til gjennomføring av Innovasjonsløft Valdres og Innovasjonsløft Hallingdal. 

Innovasjonsløft Hallingdal er et prosjektutviklingsprogram som består av fem samlinger, med både fysiske og digitale samlinger.
Deltakere arbeider med et konkret innovasjonsprosjekt knyttet til egen virksomhet.

I Hallingdal starter programmet starter 21.september 2021. Også Valdres starter opp høsten 2021. 

Kimen Til Vekst støtter næringshagene slik at deltakelse i programmet blir rimeligere. 

Følg denne lenken for mer informasjon og påmelding hos Hallingdal Næringshage.